Lankasahaus – monipuolinen ja tarkka työstötapa vaativaan kappalevalmistukseen


Lankasahausta yli 30 vuoden kokemuksella

Valmistuksessa ydinosaamisalueemme on mittatarkka koneistus. Käytössämme on kuusi lankasahaa, joilla saavutamme tuhannesosamillien tarkkuuden. Erityisosaamisemme lankasahauksessa erittäin suurta mittatarkkuutta vaativien tuotteiden lisäksi on suurten kartiokulmien ajo esim. erilaisissa suulakkeissa. Voimme sahata jopa 60 asteen kulmia.

Monipuolinen konekantamme mahdollistaa haastavienkin kappaleiden valmistuksen, nimittäin meiltä saat myös CNC-jyrsinnän, hionnat, uppokipinöinnit ja kipinäporaukset. Lankasahojemme maksimityöstöalue on 520 x 370 x 400.


Millaiseen työstöön lankasahaus soveltuu?

Lankasahaus on monipuolinen menetelmä valmistaa esim. extruudereiden suulakkeita, leikkaimien aktiiviosia ja erilaisia koneenosia mittatarkasti muutamien tuhannesosien tarkkuudella. Vaikeat läpileikatut muodot, joita ei voida työstää esimerkiksi jyrsimällä, voidaan useimmiten lankasahata. Mitä tarkemmat mitat ja vaativampi pinnan laatu, sitä paremmin lankasahaaminen siihen soveltuu. Lankasahaus ei rajoitu ainoastaan yksittäisten kappaleiden työstöön vaan se soveltuu myös sarjatuotantoon.

Vaatimuksena lankasahattavalle kappaleelle on riittävä sähkönjohtavuus. Kappaleen kovuudella ei ole merkitystä, eli menetelmä mahdollistaa kaikkien metallien työstämisen, kovametallit mukaan lukien. Etuna on erittäin hyvä pinnanlaatu, joka usein poistaa jälkihionnan tarpeen. Koska lankasahauksella voidaan työstää myös käyttölujuuteensa lämpökäsiteltyjä materiaaleja, vältetään jälkeenpäin aiheutuvat merkittävät muodon ja mittojen muutokset. Paras saavutettava pinnanlaatu 0,3µm Ra.


Mitä lankasahaus on?

Lankasahaus tehdään sähköä johtavasta materiaalista tehdyllä langalla työstönesteen sisällä. Tuolloin syntyy sähköpurkauksia, jotka leikkaavat kappaletta erittäin tarkasti. Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste, työkappale ja elektrodi. Uppokipinätyöstön elektrodi on saman muotoinen kuin haluttu koneistettava muoto. Lankasahauksessa elektrodi on liikkuva, sähköä johtavasta materiaalista valmistettu lanka. Työkappale leikataan tällä elektrodilangalla. Lankasahaamalla voidaan valmistaa monimutkaisia muotoja. Muotojen on oltava ulotettavissa kappaleen läpi.

Lankasaha tekee periaatteessa kaksi asiaa: Tuottaa säännöllisiä sähköimpulsseja ja ohjaa elektrodilankaa. Työkappale ja elektrodi liitetään sähköpiirin vastakkaisiksi navoiksi. Lankasaha alkaa tuottaa sähköimpulsseja. Kun elektrodilanka on riittävän lähellä työkappaletta, kipinätyöstöneste muuttuu eristeestä johteeksi ja tapahtuu suurienerginen läpilyönti. Sähköpurkaus lämmittää työkappaleen pintaa pieneltä alueelta. Osa työkappaleen pinnassa olevaa ainetta sulaa ja kappaleeseen muodostuu kuoppa. Kuopan koko riippuu sähkövirran ja jännitteen voimakkuudesta. Kun läpilyöntejä tapahtuu riittävä määrä, elektrodilanka liikkuu työkappaleen läpi ja työstää lankasahalle ohjelmoidut muodot.

Sitä elektrodilangan ja työkappaleen välistä etäisyyttä, jolla sähköpurkaus tapahtuu, kutsutaan kipinöintiväliksi. Elektrodilanka tuottaa muotoja, jotka ovat kipinöintivälin verran suurempia kuin ohjelmoitu rata. Kipinöintiväli huomioidaan tavallisesti lankasahaa ohjelmoitaessa. Pienin mahdollinen työstettävissä oleva sisäkulman säde on elektrodilangan halkaisija lisättynä kipinöintivälin leveydellä. Lankasahassa on 2 – 5 ohjelmoitavaa akselia. Muotinvalmstussovelluksiin käytetään useimmiten 5-akselisia lankasahoja. Lankasahan ohjelmoitavat akselit ovat: elektrodilangan ohjain, langan kallistus x-ja y-suuntiin sekä työkappaleen tai langankuljetusjärjestelmän liikuttaminen x- ja y-suunnissa.