Sertifioitua toimintaa 9001 ja 14001

Akatools-Akatire-sertifikaatit-9001-14001-certificates

Sertifiointi on erinomainen toiminnan kehittämisen ja yrityksen riskienhallinnan työkalu. Olemme toimineet laatujärjestelmän 9001 ja ympäristöjärjestelmän 14001 mukaan, mutta kansainvälisten asiakkaiden toiveesta olemme nyt päivittäneet ja sertifioineet nämä järjestelmät.

» Avaa sertifikaatit

Yhteenveto sertifioinnista, sen vaiheista ja sujuvuudesta

AKAtoolsin laatu- ja ympäristöjärjestelmä sertifioitiin tammikuun 2020 lopussa kolmen kuukauden kehitysprojektin päätteeksi. Koko yritys keskittyi tänä aikana tarkastelemaan
toimintaansa uusin silmin ja kehittämään toimintatapojaan entistä paremmiksi, tehokkaammiksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Mitä vaikutteita sillä on tuotantoon, työntekijöiden panokseen ja asiakkuuksiin?

Tehdyt parannukset olivat nähtävissä tuotantotasolla asti ja järjestelmien uusiminen loi erinomaisen mahdollisuuden saada työntekijöiden äänet yhä paremmin kuuluviin. Henkilöstö osallistui aktiivisesti parannusten tekoon ja edisti projektia omalla oma-aloitteisuudellaan. Uudistetut järjestelmät kehittivät sekä yrityksen sisäistä että ulkoista viestintää ja ohjasivat huomiota yhä enemmän asiakastyytyväisyyteen ja laadukkaiden tuotteiden valmistukseen.

Mitä sertifiointi edellyttää yritykseltä, onko havaittavia muutoksia entiseen
käytäntöön?

Työ todella tuotti tulosta. Vaikka yhteiset kehityspalaverit ja esiin tulevien haasteiden ratkaisut vaativat kaikilta aikaa ja energiaa, työn positiivinen lopputulos palkitsi vaivannäköä. Järjestelmien uudistus selkeytti ja yhtenäisti yrityksen toimintatapoja ja auttoi kaikkia yrityksen toimintaan liittyviä palasia loksahtamaan paikoilleen. Sertifikaatit, jotka osoittavat AKAtoolsin järjestelmien vastaavan kaikkia standardien määrittelemiä laatu- ja ympäristövaatimuksia, nostivat koko henkilökunnan ammattiylpeyttä ja vastuullisuutta. Ne edistävät myös tavoitetta tuottaa asiakkaille ainoastaan parhaita mahdollisia tuotteita ja palveluja.

Koulutusta, uusia hankintoja?

Uudistettuja järjestelmiä seuraa viisiakselikoneen hankinta, joka tuo mukanaan uusia innostavia haasteita ja mahdollisuuksia. Uuden koneen saapumisen myötä tullaan myös työntekijöiden rautaista ammattitaitoa vahvistamaan entisestään tarpeellisilla koulutuksilla.


Vuodesta 2020 on tulossa AKAtoolsille todella innostava kehityksen vuosi!